Lifjell Kunstsenter

KUNSTNERE

BEDRIFTSNETTVERK

Lifjell kunstsenter har et bedriftsnettverk koblet til initiativet.  Dette er samarbeidspartnere som er involvert i stedet og prosessene rund den.  Bedriftsnettverket har som mål å styrke bedriftene og dems produktutvikling gjennom samarbeidsprosjekter.