Lifjell Kunstsenter

Er du visuell kunstner, keramiker, tegneserieforfatter, kunsthåndverker eller jobber med et annet kreativt skapende yrke kan du søke om å leie arbeidsrom på Lifell kunstsenter.

 

På kunstsenteret får du en arbeidsplass i vakre omgivelser med muligheten for å være en del av et
profesjonelt og variert kunstnerfelleskap.

Prosessen med å bygge opp senteret er fremdeles i gang og det er mye som enda ikke er på plass i
bygget, så de som leier her må være forberedt på dette. Samtidig opplever mange det som inspirerende
å få være med og se hvordan ting vokser og tar form både i bygget og felleskapet.

Det er for øyeblikket 4 ledige studio for langtidsleie:

Studio 1: 55m2 (2500 kr i måned)

Studio 2: 20 m2 (2000 kr i måned)

Studio 3: 20 m2 (2000 kr i måned)

Studio 4: 8m2 (1500 kr i måned).

Prisene er eksklusiv strøm.

 

Kritierier for leie av studio:

–   På Lifjell Kunstsenter er vi opptatt av å ha et profesjonelt og aktivt felleskap. Det er derfor viktig for oss
at studioet ikke står tomme i lange perioder eller brukes kun som lagerrom. Studioet skal kun brukes til
kunstnerisk virksomhet og eventuell framvisning av kunst. Helst ser vi at rommet brukes minst to ganger
i uken og vi oppfordrer alle søkere til å tenke gjennom hvorvidt dette passer for dem.

–   Søkere bør helst se for seg å leie studio for et år eller mer. Ønsker du kun å leie studio for en kortere
periode anbefaler vi å sende en epost til lifjellkunstsenter@outlook.com og høre om et av våre
korttidsleie-studio er ledig.

–   Studioene males selv av leietakere med en farge som er valgt ut av vår fargepalett eller godkjent av vår
interiørkonsulent.

–   Alle leietakere får en leiekontrakt . Oppsigelsestid er 3mnd.

–   For å holde fellesutgiftene lavest mulig har vi vaskelister, og vaskeoppgavene rullerer mellom
leietakere gjennom året.

–   En gang i året arrangerer vi åpnet hus hvor alle som leier på bygget åpner sine arbeidsrom for
besøkende. Dette gir gode muligheter for å vise frem sitt arbeid og  bygge nettverk.

Fristen for å søke studioplass er 1. Juli 2024 

Søknad sendes til  –  lifjellkunstsenter@outlook.com –  og må inneholde følgende:

–   Bildedokumentasjon av arbeider/verk. Minimum 7 bilder. Er du forfatter/skribent kan du legge ved 3
sider med tekst i stedet for bildedokumentasjon.
–   CV
–   Kort tekst om hvorfor du søker studioplass hos Lifjell kunstsenter og hvilket studio du ønsker å leie
(eventuelt flere).
–   Kort tekst om eget kunstnerskap.
–   Linker til nettside og/eller sosiale medier hvis du har dem.

Alt samles i en pdf fil på maks 10 sider og sendes innen utgangen av september 2023.
Søknadene blir blant annet vurdert utifra kunstnerisk kvalitet, sammensetning med andre kunstutrykk på
bygget og ambisjonsnivå.

Vi vurderer søknadene i løpet av juli/august og vil mest sannsynlig invitere søkere til et uformelt
intervju hvor det blir muligheter for å se lokalene og bygget.

Det vil bli mulig å flytte inn fra September-Oktober.

Ta kontakt på tlf 48147386 for en visning av våre lokalene 🙂

 

 

Vi gleder oss å høre fra deg!

Hilsen styret ved Lifjell kunstsenter.